Reklamasjon

Leveransekontroll

  • Kontroller at antall kolli på ordren stemmer med fraktseddelen.

Transportskader

  • Ved mottagelsen skal synlige skader eller feil noteres på fraktseddelen.

Reklamasjoner på varer

  • Skade som blir oppdaget ved oppakking skal meldes til MerxTeam senest 7 dager etter at godset er mottatt for at protesten skal være gyldig.
  • Øvrige reklamasjoner skal meldes til MerxTeam for å bedømme om reklamasjonen er gyldig.
  • Retur av varer kan ikke skje uten at det er godkjent av MerxTeam.
  • Retur skal følges av en avviksrapport som fåes ved kontakt med MerxTeam for at returen skal kunne behandles av oss.

Reklamasjoner på trykk

  • Skade som blir oppdaget ved oppakking skal meldes til MerxTeam senest 7 dager etter at godset er mottatt for at protesten skal være gyldig.
  • Øvrige reklamasjoner skal meldes til MerxTeam for å bedømme om reklamasjonen er gyldig.
  • Retur av varer kan ikke skje uten at det er godkjent av MerxTeam.
  • Retur skal følges av en avviksrapport som fåes ved kontakt med MerxTeam for at returen skal kunne behandles av oss.