Klager

Klager

Leveringskontroll, Transportskader

  • Kontroller at antall kolli på følgeseddelen stemmer overens med leveransen. 
  • I motsatt tilfelle må dette rapporteres til sjåføren på stedet.
  • Ved mottak må synlige skader eller mangler rapporteres til sjåføren, og angis på følgeseddelen.
  • Skade som oppdages ved levering/oppakking, må rapporteres til MerxTeam senest syv dager etter mottak av varen for at klagen skal være gyldig.

 

Klage på varer 

  • Klage sendes inn skriftlig til MerxTeam med en beskrivelse av situasjonen, bilder vedlagt, samt fakturanummer.
  • Ved klage på maskiner kan det bli aktuelt at varen sendes til vår servicepartner for feilsøking. Hvis feilen skyldes feilaktig håndtering, kontakter vi dere med et pristilbud for reparasjon. Kostnad for feilsøking og frakt faktureres kunden dersom feilen viser seg å skyldes kundens håndtering.
  • Reklamasjonen skal være MerxTeam i hende innen rimelig tid (maks 1 måned) fra feilen oppdages.
  • Klagefristen er to år fra leveringsdato.

 

Vilkår

Les mer

Økonomisk bærekraft

Les mer

Sosial bærekraft

Les mer

Kontakt oss

Les mer

Hovedkvarter / Showroom

MerxTeam AB
Galvaniseringsgatan 5
417 07 GÖTEBORG
Tel: +46 31 50 67 00
info@merxteam.com
 

Org nr: 556184-8556
VAT nr: SE556184855601

Showroom i Stockholm

MerxTeam AB
Karlbergsvägen 18
113 27 STOCKHOLM
info@merxteam.com

Showroom Norge

MerxTeam AS
Strandveien 8
1366 LYSAKER
Tel: +47 93 01 88 30

Kontor Polen

MerxTeam Polska Sp.zo.o.
Ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9 lok. 37
03-984 Warszawa
Tel: +48 22 811 20 68
Tel: +48 22 811 39 08

Copyright © 2024 - Merx Team AB