Miljø

Vi i MerxTeam vil at kundene våre skal føle seg trygge med våre produkter og samarbeidet med oss. Vi jobber aktivt med kvalitet, miljø og arbeidsklima.

Retningslinjer for kvalitet

MerxTeam ABs retningslinjer for kvalitet bygger på følgende:

 • Å strebe etter å alltid leve opp til kundens krav og forventninger.
 • En aktiv ledelse og engasjerte medarbeidere.
 • Skape god lønnsomhet for kunden og for MerxTeam AB.
 • Kontinuerlig utvikle og forbedre service og utvalg.
 • Å jobbe aktivt for stadig høyere kvalitet innenfor rammen for kvalitetsledelsessystemet, samt å innføre gradvis strengere kvalitetskrav.
 • MerxTeam AB har siden 2011 vært kvalitetssikret iht. ISO 9001.

 

Miljøretningslinjer

MerxTeam AB skal i sin virksomhet jobbe for å beskytte og bidra til vern av ytre og indre miljø ved å:

 • Øke kunnskapene og bevisstheten rundt miljøspørsmål hos våre medarbeidere og leverandører.
 • Jobbe kontinuerlig med å forbedre utnyttelsen av ressurser og å forebygge forurensning.
 • Optimalisere transport av våre produkter med mål om å redusere farlige utslipp og bruk av fossilt brensel.
 • Å jobbe aktivt for kontinuerlige forbedringer innen miljø, innenfor rammen for miljøledelsessystemet, samt å innføre gradvis mer skjerpede miljømål og følge opp disse.
 • Følge gjeldende miljølovgivning og forskrifter, samt andre krav som har betydning for organisasjonen.
 • Bruke grønn strøm.
 • MerxTeam AB har siden 2011 vært sertifisert i henhold til den internasjonale miljøstandarden ISO 14001.
 • MerxTeam AB er knyttet til FTI, det svenske næringslivets innsamlingssystem for gjenvinning av emballasje.

 

Retningslinjer for arbeidsmiljø

Vi i MerxTeam tror at et godt fysisk, psykisk og sosialt arbeidsmiljø utgjør grunnlaget for en trivelig og utviklende arbeidsplass med trygge og engasjerte medarbeidere. Derfor anser vi det som viktig å fortløpende vurdere arbeidsmiljøet i MerxTeam, følge opp tiltak og målsetninger knyttet til arbeidsmiljø, og jobbe for stadige forbedringer av arbeidsmiljøet.
Vår organisasjon består av mennesker, og derfor er vi opptatt av at arbeidsmiljøet skal preges av positiv atmosfære, inkludering og kreativitet. Vi jobber sammen for å oppnå et stimulerende arbeidsmiljø. Våre verdier – omtanke, respekt og åpenhet – skal kjennetegne og legge grunnlaget for vårt arbeid med personalet.

MerxTeams mål med det systematiske arbeidsmiljøarbeidet er å:

 • Forebygge arbeidsrelatert uhelse og ulykker.
 • Jobbe for et godt arbeidsmiljø, fysisk såvel som psykisk.

Økonomisk bærekraft

Les mer

Sosial bærekraft

Les mer

Vilkår

Les mer

Miljø

Les mer

Hovedkvarter / Showroom

MerxTeam AB
Galvaniseringsgatan 5
417 07 GÖTEBORG
Tel: +46 31 50 67 00
info@merxteam.com
 

Org nr: 556184-8556
VAT nr: SE556184855601

Showroom i Stockholm

MerxTeam AB
Karlbergsvägen 18
113 27 STOCKHOLM
info@merxteam.com

Showroom Norge

MerxTeam AS
Strandveien 8
1366 LYSAKER
Tel: +47 93 01 88 30

Kontor Polen

MerxTeam Polska Sp.zo.o.
Ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9 lok. 37
03-984 Warszawa
Tel: +48 22 811 20 68
Tel: +48 22 811 39 08

Copyright © 2024 - Merx Team AB