Sosial bærekraft

Sosial bærekraft

Vi mener at arbeidsmiljøet for våre ansatte er selve grunnlaget for en trivelig og utviklende arbeidsplass. Et godt fysisk, psykisk og sosialt arbeidsmiljø er viktig for oss i MerxTeam. Derfor er det viktig for oss med kontinuerlig vurdering, oppfølging, tiltak og målsetninger når det gjelder arbeidsmiljøet. 

Vår organisasjon består av mennesker, og derfor er vi opptatt av at arbeidsmiljøet skal preges av positiv atmosfære, samarbeid og kreativitet. Vi jobber sammen for å oppnå et stimulerende arbeidsmiljø. Våre verdier – omtanke, respekt og åpenhet – skal kjennetegne og legge grunnlaget for vårt arbeid med personalet. 

For å forsikre oss om at leverandørene våre rundt om i verden tar godt vare på sine ansatte, har vi siden 2018 vært medlem av Amfori Business Social Compliance Initative. Dette medlemskapet innebærer at MerxTeam har forpliktet seg til etiske retningslinjer som alle våre samarbeidspartnere må følge. Disse retningslinjene inneholder regler mot blant annet korrupsjon og barnearbeid, samt spørsmål knyttet til arbeidsmiljø. 

Gjennom dette medlemskapet kan vi i MerxTeam være med på å jobbe proaktivt for å forbedre arbeidsvilkårene i de fabrikkene vi samarbeider med. Vi har tro på bærekraftig produksjon, og vi er villige til å akseptere den prisforskjellen som gjelder for fabrikkene som oppfyller disse kravene. 

Likestilling er grunnleggende for oss i MerxTeam, noe som blant annet gjenspeiles i fordelingen kvinner-menn på hovedkontoret i Gøteborg. Vi har en jevn kjønnsfordeling, med 54 % kvinner og 46 % menn. Fra et sosialt bærekraftsperspektiv jobber vi med flere punkter, blant annet arbeidsvilkår, likestilling, helse og sikkerhet.  

Økonomisk bærekraft

Les mer

Sosial bærekraft

Les mer

Miljø

Les mer

Vilkår

Les mer

Hovedkvarter / Showroom

MerxTeam AB
Galvaniseringsgatan 5
417 07 GÖTEBORG
Tel: +46 31 50 67 00
info@merxteam.com
 

Org nr: 556184-8556
VAT nr: SE556184855601

Showroom i Stockholm

MerxTeam AB
Karlbergsvägen 18
113 27 STOCKHOLM
info@merxteam.com

Showroom Norge

MerxTeam AS
Strandveien 8
1366 LYSAKER
Tel: +47 93 01 88 30

Kontor Polen

MerxTeam Polska Sp.zo.o.
Ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9 lok. 37
03-984 Warszawa
Tel: +48 22 811 20 68
Tel: +48 22 811 39 08

Copyright © 2024 - Merx Team AB