Miljö

Miljö

MerxTeam vill att våra kunder skall känna sig trygga med våra produkter och samarbete. 
Vi arbetar aktivt med kvalitet, miljö och för att skapa ett arbetsklimat i framkant.

Kvalitetspolicy

 • MerxTeam AB:s kvalitetspolicy är byggd på följande fundament:
 • Att sträva efter att alltid leva upp till kundens krav och förväntningar.
 • Ett aktivt ledarskap och engagerade medarbetare.
 • Skapa god lönsamhet för kunden och för MerxTeam AB.
 • Ständigt utveckla och förbättra service och sortiment.
 • Att aktivt arbeta för ständiga kvalitetsförbättringar, inom ramen för kvalitetsledningssystemet, upprätta successivt skärpta kvalitetskrav.
 • MerxTeam AB har sedan 2011 kvalitetscertifierats enligt ISO 9001.

 

Miljöpolicy

MerxTeam AB skall i sin verksamhet arbeta för att skydda och bidra till en god omsorg om den yttre och inre miljön genom att:

 • Öka kunskap och medvetande om miljöfrågor hos våra medarbetare och leverantörer.
 • Kontinuerligt arbeta med att förbättra vårt resursutnyttjande och förebygga föroreningar.
 • Optimera transporter av våra produkter i syfte att reducera farliga utsläpp och användning av fossila bränslen.
 • Att aktivt arbeta för ständiga miljöförbättringar, inom ramen för miljöledningssystemet, upprätta och följa upp successivt skärpta miljömål.
 • Följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av.
 • Använda grön el.
 • MerxTeam AB är sedan 2011 certifierade enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001.
 • MerxTeam AB är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.

 

Arbetsmiljöpolicy

Inom MerxTeam tror vi att en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö lägger grunden för en utvecklande och trivsam arbetsplats med trygga och engagerade medarbetare. Därför anser vi det viktigt att löpande utvärdera arbetsmiljön inom MerxTeam, följa upp åtgärder och målsättningar i arbetsmiljöarbetet och verka för ständiga förbättringar av arbetsmiljön.
Vår organisation består av människor och vår arbetsmiljö skall präglas av en god atmosfär, delaktighet och kreativitet och vi skall tillsammans verka för en stimulerande arbetsmiljö. Våra värderingar, omtanke, respekt och öppenhet skall prägla och utgöra grunder i vårt personalarbete.

MerxTeams mål med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att:

 • Förebygga arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall
 • Verka för en god fysisk och psykologisk arbetsmiljö

Ekonomisk hållbarhet

Läs mer

Social hållbarhet

Läs mer

Villkor

Läs mer

Miljö

Läs mer

Huvudkontor / Showroom

MerxTeam AB
Galvaniseringsgatan 5
417 07 GÖTEBORG
Tel: +46 31 50 67 00
info@merxteam.com

Org nr: 556184-8556
VAT nr: SE556184855601

Showroom Stockholm

MerxTeam AB
Karlbergsvägen 18
113 27 STOCKHOLM
info@merxteam.com

Showroom Norge

MerxTeam AS
Strandveien 8
1366 LYSAKER
Tel: +47 93 01 88 30

Kontor Polen

MerxTeam Polska Sp.zo.o.
Ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9 lok. 37
03-984 Warszawa
Tel: +48 22 811 20 68
Tel: +48 22 811 39 08

Copyright © 2024 - Merx Team AB