Reklamation

Reklamation

Leveranskontroll, Transportskador

  • Kontrollera att antal kolli på följesedeln stämmer överens med leveransen.
  • Om inte måste detta anmälas till chauffören på plats.
  • Vid mottagandet måste synliga skador eller brister anmälas till chauffören, samt antecknas på följesedeln.
  • Skada som upptäcks vid leverans / uppackning måste anmälas till MerxTeam senast sju dagar efter mottagandet av godset, för att reklamationen skall vara giltig.

 

Reklamation av varor

  • Reklamationer skickas in skriftligen till MerxTeam med en beskrivning av ärendet, bilder bifogas, samt fakturanummer.
  • Vid reklamation av maskiner kan det bli aktuellt att varan skickas till vår servicepartner för felsökning. Om felet beror på felaktigt handhavande, kontaktar vi er med kostnadsförslag på reparation.
  • Kostnad för felsökning och frakt faktureras kunden om felet visar sig bero på kundens handhavande.
  • Reklamationen ska vara MerxTeam till handa inom skälig tid (max 1 månader) från då felet upptäcktes.
  • Reklamationstiden är två år från leveransdagen.

 

Villkor

Läs mer

Ekonomisk hållbarhet

Läs mer

Social hållbarhet

Läs mer

Kontakta oss

Läs mer

Huvudkontor / Showroom

MerxTeam AB
Galvaniseringsgatan 5
417 07 GÖTEBORG
Tel: +46 31 50 67 00
info@merxteam.com

Org nr: 556184-8556
VAT nr: SE556184855601

Showroom Stockholm

MerxTeam AB
Karlbergsvägen 18
113 27 STOCKHOLM
info@merxteam.com

Showroom Norge

MerxTeam AS
Strandveien 8
1366 LYSAKER
Tel: +47 93 01 88 30

Kontor Polen

MerxTeam Polska Sp.zo.o.
Ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9 lok. 37
03-984 Warszawa
Tel: +48 22 811 20 68
Tel: +48 22 811 39 08

Copyright © 2024 - Merx Team AB