Social hållbarhet

Social hållbarhet

Arbetsmiljön för våra medarbetare är enligt oss grunden för en utvecklande och trivsam arbetsplats. En god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö är viktigt för oss på MerxTeam och därför anser vi att det är viktigt att kontinuerligt utvärdera, följa upp med åtgärder och sätta målsättningar inom arbetsmiljöarbetet.

Vår organisation består av människor och vår arbetsmiljö skall därför präglas av en god atmosfär, delaktighet och kreativitet och vi skall tillsammans verka för en stimulerande arbetsmiljö. Våra värderingar omtanke, respekt och öppenhet skall prägla och utgöra grunden i vårt personalarbete.

För att försäkra oss om att våra leverantörer runt om i världen tar hand om sina medarbetare är vi sedan år 2018 medlemmar i Amfori Business Social Compliance Initative. Medlemskapet innebär att MerxTeam anslutit sig till en uppförandekod som samtliga samarbetspartners måste följa. Uppförandekoden innehåller regler mot bland annat korruption, barnarbete och arbetsmiljörelaterande frågor. Genom medlemskapet kan vi på MerxTeam vara med och arbeta proaktivt för att förbättra de arbetsvillkor som råder i de fabriker vi samarbetar med. Vi tror på en hållbar produktion och är villiga att ta den prisskillnaden som uppstår för fabrikerna som uppfyller dessa krav.

Jämställdhet är grundläggande för oss på MerxTeam vilket speglar sig i exempelvis uppdelningen av kvinnor respektive män på huvudkontoret i Göteborg. Andelen kvinnor ligger på 54 % och män på 46 % vilket visar på en jämn könsfördelning på MerxTeam. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv arbetar vi på ett flertal punkter som arbetsvillkor, jämställdhet, hälsa och säkerhet.  

Ekonomisk hållbarhet

Läs mer

Social hållbarhet

Läs mer

Miljö

Läs mer

Villkor

Läs mer

Huvudkontor / Showroom

MerxTeam AB
Galvaniseringsgatan 5
417 07 GÖTEBORG
Tel: +46 31 50 67 00
info@merxteam.com

Org nr: 556184-8556
VAT nr: SE556184855601

Showroom Stockholm

MerxTeam AB
Karlbergsvägen 18
113 27 STOCKHOLM
info@merxteam.com

Showroom Norge

MerxTeam AS
Strandveien 8
1366 LYSAKER
Tel: +47 93 01 88 30

Kontor Polen

MerxTeam Polska Sp.zo.o.
Ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9 lok. 37
03-984 Warszawa
Tel: +48 22 811 20 68
Tel: +48 22 811 39 08

Copyright © 2024 - Merx Team AB