Reklamation

Leveranskontroll

 • Kontrollera att antal kolli på ordern stämmer överens med fraktsedeln.Transportskador

 • Vid mottagandet måste synliga skador eller brister antecknas på fraktsedeln.Rutiner vid reklamation av maskiner

 • Kontakta vår maskinansvarige på telefon 031-506720.
 • Vi skickar en reklamationsblankett till er som returneras ifylld på fax 031-50 73 52.
 • Vi skickar en lånemaskin till användaren efter mottagen reklamationsblankett.
 • Vi skickar en fraktsedel till användaren som sänder den trasiga maskinen i kartongen som lånemaskinen kommer i till adressen på fraktsedeln.
 • Efter genomgång skickas den reparerade maskinen tillbaks till användaren tillsammans med en fraktsedel för retur av lånemaskinen.
 • Om felet beror på felaktig hantering, kontaktar vi er före reparation.
 • Om felet på maskinen visar sig vara ett användarfel alternativt misskötsel, kommer vi att fakturera kostnaderna för frakt samt ev. reparation.Reklamationer på varor

 • Skada som upptäcks vid uppackning måste anmälas till MerxTeam senast 7 dagar efter mottagandet av godset för att protesten skall vara giltig.
 • Övriga reklamationer måste anmälas till MerxTeam för att bedöma om reklamationen är giltig.
 • Retur av varor kan ej ske utan godkännande från MerxTeam.
 • Retur måste åtföljas av åtgärdsrapport som erhålls vid kontakt med MerxTeam för att returen skall kunna behandlas av oss.


Reklamationer på tryck

 • Skada som upptäcks vid uppackning måste anmälas till MerxTeam senast 7 dagar efter mottagandet av godset för att protesten skall vara giltig.
 • Övriga reklamationer måste anmälas till MerxTeam för att bedöma om reklamationen är giltig.
 • Retur av varor kan ej ske utan godkännande från MerxTeam.
 • Retur måste åtföljas av åtgärdsrapport som erhålls vid kontakt med MerxTeam för att returen skall kunna behandlas av oss.
 • Kontakta vår maskinansvarige på telefon 031-506720.
 • Vi skickar en reklamationsblankett till er som returneras ifylld på fax 031-50 73 52.
 • Vi skickar en lånemaskin till användaren efter mottagen reklamationsblankett.
 • Vi skickar en fraktsedel till användaren som sänder den trasiga maskinen i kartongen som lånemaskinen kommer i till adressen på fraktsedeln.
 • Efter genomgång skickas den reparerade maskinen tillbaks till användaren tillsammans med en fraktsedel för retur av lånemaskinen.
 • Om felet beror på felaktig hantering, kontaktar vi er före reparation.
 • Om felet på maskinen visar sig vara ett användarfel alternativt misskötsel, kommer vi att fakturera kostnaderna för frakt samt ev. reparation.